GDPR - Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

A NA webáruház adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatója az alábbi linkről tölthető le: ...

A GDPR tartalmazza webáruházunk vonatkozásában, különösen:


  • 1. A személyes adatok kezelésére vonatkozó elveket
  • 2. Adatkezelés konkrét eseteit: az érintettek köre, a jogok és kötelezettségek ismertetése
  • 3. Adatfeldolgozók körét, adattovábbítás harmadik fél részére
  • 4. Cookie-k (sütik) kezelését
  • 5. Ügyfélkapcsolatok rendjét
  • 6. Az érintettek különféle jogait, különösen: az adatok hozzáférésére, helyesbítésre, törlésére, korlátozására, elavulására/elfeledésére, hordozhatóságára, tiltakozásra való jogra
  • 7. Határidők kezelését
  • 8. Adatkezelés biztonságának elveit
  • 9. Incidensek kezelésére vonatkozó irányelveket
  • 10. Felülvizsgálati, panasztétel lehetőségekre, felelősség megállapítására vonatkozó általános iránymutatást
Copyright © 2023 NAME